Založ si blog

Z Ondekovej “prvej ruky”

Čo zaznelo od Pavla Ondeka v debate „Z prvej ruky“?

9.3.2016 prebehla v RTVS diskusia medzi predsedom OZ PŠaV Pavlom Ondekom a členom Iniciatívy vysokoškolských učiteľov Jurajom Halasom. Diskutujúci sa viackrát dostali do sporu. V tomto texte objasňujeme niektoré tvrdenia Pavla Ondeka a zverejňujeme dodatočné podklady, aby si prípadní poslucháči debaty mohli vytvoriť informovaný názor.


 

“Program Milénium neobsahoval cieľ zvýšiť mzdy učiteľov do roku 2011 na 1,6-násobok priemernej mzdy v hospodárstve.”

  • PRAVDIVÉ

Program Milénium v skutočnosti obsahoval záväzok oveľa vyšší ako dnešné požiadavky učiteľov (plat okolo 1700 Eur).

Program Milénium obsahoval iný cieľ: zvýšiť mzdy učiteľov tak, aby ich priemerná mzda dosiahla 1,6-násobok mesačného podielu HDP na obyvateľa – teda nie 1,6-násobok priemernej mzdy v hospodárstve, ako v diskusii uviedol zástupca IVU.

V 2011 bol ročný HDP na obyvateľa 12 840 €/mesačne 1070 €  (v stálych cenách predchádzajúceho roka). Podľa Milénia mala teda byť priemerná mzda učiteľa v regionálnom školstve v tomto roku zhruba na úrovni 1700 €. V skutočnosti dosiahla len necelých 760 €, čo predstavuje menej ako 45 % z plánovaného cieľa alebo asi 70 % z HDP na obyvateľa a mesiac.

V roku 2011 bola priemerná nominálna mzda na Slovensku na úrovni 786 €. Aby priemerná učiteľská mzda dosiahla aspoň úroveň 1,6-násobku priemernej mzdy v hospodárstve, musela by byť na úrovni asi 1260 €. V skutočnosti bola na úrovni 0,97-násobku. Z uvedeného vyplýva, že sľub dosiahnuť v roku 2011 priemernú učiteľskú mzdu na úrovni 1,6-násobku mesačného HDP na obyvateľa nielenže nebol splnený, ale nedosiahla sa ani oveľa skromnejšia úroveň, teda 1,6-násobok priemernej mzdy v hospodárstve.

(Hoci materiál OZ PŠaV s názvom „Odpočet plnenia programu Milénium“ pracuje s mierne odlišnými údajmi o HDP na obyvateľa, dospieva k podobnému záveru. V materiáli sa uvádza, že podľa programu Milénium mala priemerná učiteľská mzda v roku 2011 dosiahnuť úroveň 1226,7 €, hoci v skutočnosti bola na úrovni 759 €. Priemerná mzda v národnom hospodárstve bola podľa materiálu 786 €. Ak by bol v roku 2011 dosiahnutý cieľ programu Milénium, tak by podľa údajov OZ PŠaV zároveň platilo, že priemerná učiteľská mzda by sa pohybovala na úrovni 1,56-násobku, čiže asi 1,6-násobku priemernej mzdy.)


 

“OZ PŠaV v roku 2012 na všetkých univerzitách organizoval podporu pre ostrý štrajk v regionálnom školstve.”

  • NEPRAVDIVÉ

Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave neprebehla žiadna členská schôdza, údajne „pre krátkosť času“. Nekonalo sa ani stretnutie akademickej obce . Nahradilo ich elektronické hlasovanie, v ktorom väčšina členov základnej organizácie vyjadrila ochotu podporiť štrajk symbolicky. Nakoniec na Filozofickej fakulte žiadne (ani symbolické) akcie na podporu štrajku neprebehli.


 

“OZ PŠaV na svojej stránke neuverejnil odkaz na klamlivý blog, ktorý štrajkujúcich učiteľov obviňuje z účasti na sprisahaní proti záujmom Slovenska.”

  • NEPRAVDIVÉ

V texte blogu nájdeme aj takéto vyjadrenie: Slovenští učitelé chtějí příchod migrantů na Slovensko? Zkrátka, když shrnu to, co bylo nad ránem řečeno na SV SK -Fico nemohl obstát v koordinované palbě medií typu SME nebo Deník N + soukromých televizí + akcí nevládních organizací + drobných ale významných špílců prezidenta Kisky a hlavně + dobře organizovaných nátlakových akcí typu stávka zdravotních sester a učitelů. Ti, co tohle naplánovali a provedli odvedli dokonalou práci.“

Ešte 8. marca večer odkaz z webu OZ PŠaV zmizol – po tom, čo začal kolovať medzi priaznivcami Iniciatívy slovenských učiteľov.

8.3. 2016 o 11:05 na webe OZ PšaV:

bl


 

“OZ PŠaV nešíril smerom k základným organizáciám žiadne dezinformácie o údajnom pozadí štrajku organizovaného Iniciatívou slovenských učiteľov.”

  • NEPRAVDIVÉ

OZ PŠaV základným organizáciám posielal zavádzajúce údaje o priemerných mzdách. Poslaním odborovej organizácie má byť presadzovať a chrániť hospodárske a sociálne práva svojich členov, nie šíriť dezinformácie.

9. 2. 2016 o 13:38 bol z adresy radaozssbbtnza@stonline.sk odoslaný e-mail adresovaný základným organizáciám OZ PŠaV:

Vážení predsedovia základných organizácií,

srdečne Vás pozdravujem z Bratislavy, kde už naplno fungujem vo funkcii podpredsedníčky zväzu /a že je to veľmi turbulentné obdobie, to mi verte!/ Dovoľujem si Vám poslať v tejto „štrajkovej nálade“ pre Vašu informáciu pár „iných názorov“ na situáciu. Ďakujem všetkým zamestnancom a i Vám osobne, že ste sa nedali nahovoriť a zatiaľ podporujete vedenie zväzu. Aj keď veľmi dobre viem, že to máte na Vašich pracoviskách veľmi – veľmi ťažké.

Verte, že vedenie zväzu pod taktovkou predsedu Ondeka má naozaj úprimný záujem dosiahnuť konečne pozitívne zmeny na zlepšenie situácie v školstve. O tom svedčia naše rokovania s politickými stranami pred voľbami – absolvovali sme už stretnutia s predstaviteľmi strany SIEŤ, SNS, KDH, MOST-HÍD a čakáme na termíny rokovaní so stranou SMER- SD, OĽaNO a SaS. O rokovaniach nájdete viac informácií na naše web stránke.

Zajtra sa na zväze uskutoční už 2. pracovné stretnutie zástupcov reprezentatívnych organizácií v školstve /regionálne i vysoké školstvo/. Výsledkom stretnutia bude spoločné Memorandum novej vláde a všetkým politickým stranám s konkrétnymi požiadavkami na zmenu stavu školstva. Viac budeme o situácii hovoriť aj na našej konferencii v Banskej Bystrici dňa 10. 3. t.r. Pozvánky Vám pošleme koncom budúceho týždňa.

Srdečne Vás pozdravujem a teším sa na osobné stretnutie. Ing. Iveta Majerová, predsedníčka Rady ZO OZ

Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva, Banská Bystrica, Trenčín, Žilina so sídlom ČSA 25, 975 57 Banská Bystrica…

Prílohou e-mailu boli dva súbory. Jeden má nadpis „Pozadie štrajku učiteľov“. Citáty uvádzame v pôvodnom znení:

*že štrajk učiteľov môže súvisieť s nutnosťou „previesť bezproblémovo do Európy niekoľko desiatok miliónov moslimov, zmeniť kultúru Európy na islamskú s pripraviť prechod Európy na nejaký totalitný hybrid“,

*že prítomnosť učiteľov v uliciach „je nutná len preto, aby sa vytvoril tlak proti súčasnej vláde a aby jej strhli percentá vo voľbách“,

*že záujmy podporovateľov učiteľského štrajku „nesúvisia so záujmami Slovenska, zo zahraničia sú platené na to aby plnili politickú objednávku zahraničných donorov“.

Druhý text má nadpis „Učitelia sa stali rukojemníkmi najzdiskreditovanejších politikov“, autorom je Roman Michelko.

môžeme pokojne konštatovať, že v siedmych z ôsmych krajov majú učitelia plat minimálne na úrovni 1,2 násobku priemernej mzdy v ich kraji. Pochopiteľne Bratislava je výnimka.“

Tento záver je založený na priemerných „učiteľských“ platoch vypočítaných tak, že sa zahrnú aj platy riaditeľov, a naopak, nezahrnú platy pedagógov v materských školách či základných umeleckých školách. S údajmi, z ktorých uvedený záver vychádza, prišlo Ministerstvo školstva. Na zavádzajúce údaje reagovala Iniciatíva slovenských učiteľov tu . O čosi neskôr sa na jej stranu pridal aj Inštitút finančnej politiky pri Ministerstve financií tu.


 

“OZ PŠaV podporoval aktivity, ktoré predchádzali štrajku (Babysitting Day , Učiteľská kvapka krvi, …).”

  • NEPRAVDIVÉ

Vyjadrenie Pavla Ondeka je opäť v rozpore s reálnou praxou funkcionárov odborového zväzu.

Dôkazom je e-mail (v pôvodnom znení), ktorý 18. 11. 2015 členom zväzu poslala členka Komisie rodovej rovnosti OZ PŠaV, Mgr. Katarína Líšková:

Preposielam info z Bratislavy

Ahojte, chcem Vám oznámiť, aby ste dali na vedomie svojim ZO, aby sa nedali zlanáriť vo štvrtok na tie lekárske prehliadky. Je to zbytočné rozštiepenie učiteľov, je to mimo OZ. Komora učiteľov aj napriek tomu, že má s odbormi podpísanú spoluprácu, nedala vedieť odborom, čo sa chystajú Braislavčania a okolie robiť. Odporučiť ZO ignorovať túto akciu. Nič sa nedosiahne . Treba spoločne vystúpiť v novom volebnom období vlády. Líšková

PS: zasadnutie Rady ZO bude budúci mesiac, pozvánku pošlem

Nie je to jediná správa tohto druhu. V súvislosti s akciou Babysitting Day posielali niektorí predsedovia základných organizácií odborového zväzu nasledujúcu informáciu svojim členom. Nasledujúci e-mail preposlala predsedníčka ZO na jednej z bratislavských škôl:

Dobrý deň!

Po konzultácii s právnikom Vám oznamujem, že ak zamestnanec nevykonáva prácu v zmysle pracovnej zmluvy, tak sa jedná o porušenie pracovnej disciplíny.

Pozdravuje

Mgr. Ľuboslav Šimonovič, Rada ZO OZPŠaV na Slovensku, Bratislava I a Bratislava II, Podzáhradná 51,

 821 07 Bratislava, luboslavsimonovic@gmail.com, služobný telefónny kontakt (O2): 0944…

Aj v tomto prípade teda odborový zväz aktívne odrádzal členskú základňu od účasti na akciách ISU. Podnet pritom vychádzal od vyšších funkcionárov zväzu (členov rady ZO alebo niektorej z komisií OZ) a šíril sa ďalej prostredníctvom predsedov OZ.


Na záver prikladáme video, ktoré sumarizuje činnosť OZ od začiatku školského roka 2015/2016

Zdroje:
1: údaje o HDP na obyvateľa a priemernej nominálnej mzde pochádzajú z databázy SLOVSTAT, ktorú spravuje Štatistický úrad SR. Údaje o priemernej mzde pedagogických pracovníkov v regionálnom školstve zverejňuje Ústav informácií a prognóz školstva vo svojich časových radoch.
2: súkromná e-mailová korešpondencia s dr. Andrejom Vrtelom, predsedom ZO OZ PŠaV na FiF UK v Bratislave, 22. 11. 2012 (archivované).
3: webové sídlo OZ PŠaV (www.ozpsav.sk).
4: e-mailová korešpondencia základných organizácií.

 

Iniciatíva slovenských učiteľov

ISU s mojou skolou

 

Ondek znova blafuje. Už s tým konečne niečo urobme.

07.11.2017

Každoročné divadielko s názvom "kolektívne vyjednávanie" môže začať. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=0aIU3wJ-YOY[/embed] Zo správ odvysielaných v piatok 3. novembra 2017 na TV JOJ je viac »

Spoločne proti korupcii

21.09.2017

25. septembra sa v uliciach Bratislavy bude opäť pochodovať. Študentská iniciatíva zvolala protest občanov, aby spoločne poukázala na zhubný nádor našej krajiny – korupciu. Učitelia dlhodobo viac »

Prečo by mal byť každý pedagóg 28. júna pred Úradom vlády

27.06.2017

S podporou kapitána Danka je cesta k akreditácii nášho vzdelávania pomocou ministerstva, ktoré v podstate riadi, otvorená. “Je neprípustné, aby žiaci a častokrát ani ich učitelia nevedeli viac »

zimný štadión Ondreja Nepelu, ilustračná foto, zimák, Slovan

Mestský kontrolór overí, či zimný štadión potrebuje úpravy za 5 miliónov eur

20.11.2017 14:34

Poslanci tiež chcú, aby Nesrovnal požiadal vládu a ministerstvo školstva o financovanie nákladov, ktoré súvisia so zabezpečením opráv štadióna.

Miroslav Beblavý

Verejní zamestnanci budú podľa Beblavého diskriminovaní, podľa Richtera sa mýli

20.11.2017 14:23

Návrh na zvýšenie príplatkov za prácu v noci a za prácu počas sviatkov a víkendov, predstavený stranou Smer-SD, považuje poslanec NR SR Miroslav Beblavý za diskriminačný.

Merkelová, Schulz

SPD sa naďalej odmieta ísť s Merkelovou do vlády

20.11.2017 14:14

"SPD nie je náhradné koleso kymácejúceho sa vozu pani Merkelovej," povedal podpredseda sociálnych demokratov Thorsten Schäfer-Gümbel.

Abel Ravasz

Ravasz: Rómom nepomôžu projekty na papieri, ale dobré zákony

20.11.2017 14:00

Ak budú mať Rómovia prístup k vzdelaniu, bývaniu a zamestnaniu, ich pôrodnosť klesne prirodzene, tvrdí v rozhovore pre Pravdu splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Iniciatíva slovenských učiteľov

Za kvalitné školstvo

Štatistiky blogu

Počet článkov: 64
Celková čítanosť: 90165x
Priemerná čítanosť článkov: 1409x

Kategórie